รองเลขาฯ บีโอไอ ต้อนรับคณะนักลงทุน Korea Land and Housing Corporation

Sponsored Content
วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 15:06 น.
รองเลขาฯ บีโอไอ ต้อนรับคณะนักลงทุน Korea Land and Housing Corporation
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และคณะ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากบริษัท Korea Land and Housing Corporation และผู้แทนจากอมตะซิตี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนสร้างนิคมเกาหลี Smart City ในไทย ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ Smart City เป็นหนึ่งในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี