สั่ง“มาบตาพุดแทงค์ฯ”หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราว 30 วัน

วันที่ 27 ต.ค. 2564 เวลา 17:10 น.
สั่ง“มาบตาพุดแทงค์ฯ”หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราว 30 วัน
กนอ.จี้หาสาเหตุถังเก็บแนฟทาระเบิด ในมาบตาพุด แทงค์ ฯ พร้อมาหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ กำชับทุกนิคมฯเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย หวั่นกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กนอ. ได้ออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้บริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินอล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังเก็บสารแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ได้เกิดอุบัติเหตุเหตุการปะทุและมีเปลวไฟ ภายในถังเก็บสารแนฟทา (ถังเปล่าภายในถังไม่มีสารแนฟทา) ของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ ฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ถนนไอ 8 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีผู้รับเหมาทั้งสิ้น จำนวน 6 คน ดำเนินการทำความสะอาดภายในถัง (Tank Cleaning) และเกิดการปะทุและมีเปลวไฟขึ้นประมาณ 1 นาที เบื้องต้นมีผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต จำนวน 3 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัส จำนวน 2 ราย บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ได้รีบนำส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ มาบตาพุด โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 15.09 น. ของวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น

ทางบริษัทฯ ต้องเร่งตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างถังเก็บสารแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C พร้อมมีหนังสือรับรองการตรวจสอบจากวิศวกร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยสรุปผลการตรวจสอบและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเสนอกนอ. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน และจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองด้านความปลอดภัย (Third Party) พร้อมชี้แจงแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

“กนอ.สั่งให้บริษัท มาบตาพุดแทงค์ ฯ หยุดประกอบกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราว โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมเปลวไฟได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดผลกระทบกับโรงงานใกล้เคียง รวมทั้งชุมชนโดยรอบ เบื้องต้นทางศูนย์เฝ้าระวังและและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณหน้าบริษัทฯ พบว่า คุณภาพในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ได้กำชับทุกนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มความเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน และทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน” นายวีริศ กล่าว

นายวีริศ  กล่าวถึง กรณีเกิดเหตุเพลงไหม้โรงงานโฟมบรรจุสินค้า-ผลิตและจำหน่าย ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี  ขอชี้แจงว่า เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี)  ไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กนอ.แต่อย่างใด