เคลียร์น่านฟ้า พร้อมเปิดประเทศรองรับเที่ยวบินเพิ่มวันละ 1,000 เที่ยว

วันที่ 27 ต.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
เคลียร์น่านฟ้า พร้อมเปิดประเทศรองรับเที่ยวบินเพิ่มวันละ 1,000 เที่ยว
วิทยุการบินฯพร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ รองรับการเปิดประเทศ คาดมีเที่ยวบินให้บริการเพิ่มเฉลี่ยวันละ 900-1,000 เที่ยวบิน

นายทินกร ชูวงศ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย( บวท.) เปิดเผยว่า จากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น บวท. คาดว่าจากนโยบายดังกล่าวจะมีปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการเฉลี่ยวันละ 900 – 1,000 เที่ยวบิน หรือจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น27,285เที่ยวบินเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมจาก26,905 เที่ยวบินหรือคิดเป็นร้อยละ1.4แม้จะเป็นปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างชะลอตัวในภาพรวมของปริมาณเที่ยวบินตลอดทั้งปีแต่ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างชะลอตัวในภาพรวมของปริมาณเที่ยวบินตลอดทั้งปี

การเพิ่มขึ้นของปริมาณเที่ยวบินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นผลจากการที่รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางในประเทศได้มากขึ้น จึงนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ

ทั้งนี้ตามสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ให้เตรียมพร้อมรองรับการเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งบวท.มีมาตรการรองรับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ที่ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการจราจรทางอากาศให้เกิดความปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด

รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดความพร้อมทั้งระบบ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรที่ผ่านกระบวนการทบทวน ทดสอบ และการฝึกซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บุคลากรของ บวท. ที่ปฏิบัติงานยังได้รับวัคซีนโควิด-19 มากกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บวท. ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคน ยังคงดูแลรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามหลักของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวม