เอกชนคอมเม้นท์นโยบายรัฐบาล

วันที่ 24 ธ.ค. 2553 เวลา 15:30 น.
ส.อ.ท คอมเม้นท์นโยบายรัฐบาลในรอบ 2 ปี ชี้มีหลายเรื่องทำได้ดี เเต่มีบางเรื่องยังล่าช้า ถ้าคะเเนนเต็ม10 ให้ 5

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงผลงานในรอบ 2 ปีของรัฐบาล ว่า ให้ 5 คะแนนจาก 10 คะแนนเต็ม เพราะ มีหลายเรื่องที่ทำได้ดีแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ดำเนินการล่าช้า เช่น เรื่องแนวคิดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประเทศที่รัฐบาลถอดใจง่ายเกินไป โดยให้ไปตั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านแทน ทั้งๆที่ความจริงเรื่องนี้สามารถบริหารจัดการได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม การวางผังพื้นที่ เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต้องมีหลายมิติ หลายประเภทอุตสาหกรรม ไม่ใช้ยืนอยู่บนเพียงขาเดียว ต้องมีทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำเช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การเกษตรและประมง

"จุดเด่นของรัฐบาลชุดนี้คือตั้งใจทำงานและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม แต่หลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องติติงเพราะล่าช้า เช่น เรื่องการอนุรักษ์น้ำบาดาลและการขนส่งทางรางที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)เคยเสนอไปตั้งแต่ต้น ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป"นายพยุงศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ นโยบายที่รัฐบาลชุดนี้กำลังเร่งดำเนินการ ส่วนใหญ่เป็นนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม จนกลายเป็นนโยบายประชานิยมเกินไป เช่น การอุดหนุนค่าไฟฟ้า เห็นว่าเรื่องนี้ช่วยได้แต่ไม่ใช่อุ้มจนขาดหลักการ

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ให้คะแนนรัฐบาล 6 เต็ม 10 ถือว่าสอบผ่านแบบไม่เยอะ เนื่องจากหลายเรื่องที่ดีขึ้น เช่น การส่งออก การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ดีขึ้น ยังไม่ใช้ฝีมือของรัฐบาลโดยตรง ส่งผลให้ในภาพรวมยังไม่เห็นผลงานที่ชัดเจน แต่ก็สามารถประคองเศรษฐกิจให้ไปได้