เกษตรรุกซุปเปอร์ฟู้ดสร้างอาชีพใหม่ฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันที่ 23 ต.ค. 2564 เวลา 16:50 น.
เกษตรรุกซุปเปอร์ฟู้ดสร้างอาชีพใหม่ฝ่าวิกฤตโควิด-19
เฉลิมชัยรุกอาหารแห่งอนาคตให้“อลงกรณ์”เร่งขับเคลื่อนจับมือ5คลัสเตอร์สภาอุตสาหกรรมผนึก”พาณิชย์-หอการค้า”ลุยตลาดโลก6ล้านล้านบาท

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.)เปิดเผยวันนี้(23ต.ค.)ภายหลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ศักยภาพของไข่น้ำสำหรับเกษตรกรไทยและการส่งออก” ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายอาหารแห่งอนาคต(Future Food Policy)เป็นหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศตลอดห่วงโซ่เกษตรและอาหารเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลกในยุคนิวนอร์มอล(New Normal)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายใต้การขับเคลื่อนของ”กรกอ.”เดินหน้าส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่คือผำหรือไข่ผำหรือไข่น้ำ(Wolffia)ซึ่งเป็นพืชน้ำล้ำค่ามีฉายาว่า”คาเวียร์เขียว”(Green Caviar)”ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสุดยอดซูเปอร์ฟู้ด(SuperFood)ของอาหารแห่งอนาคต(Future Food)โดยสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

1.การวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)และสวก.

2.การส่งเสริมการผลิต โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง สปก. วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ และเอสเอ็มอี.เกษตร

3.การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างแบรนด์ใน5คลัสเตอร์อุตสาหกรรม

4.การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยตั้งเป้าเจาะตลาดมูลค่าสูงถึง 2แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือ 6 ล้านล้านบาท

“ผำเป็นพืชวัฒนธรรมและอาหารพื้นเมืองของไทยมาแต่โบราณกาล วันนี้กลายเป็นซูเปอร์ฟู้ดของโลกเพราะมีโภชนาการ(Nutrients)ครบถ้วนสูงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกทั้งวิตามิน แร่ธาตุ ไฟเบอร์ โปรตีน ประกอบกับเป็นพืชน้ำทรงกลมขนาดจิ๋วจึงได้ฉายาว่า Green Caviar นับเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มนโยบาย อาหารแห่งอนาคต(Future Food )ซึ่งแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่

1. อาหารอินทรีย์

2. อาหารเสริมสุขภาพ

3. อาหารทางการแพทย์

4. อาหารนวัตกรรมใหม่ เราส่งเสริมสนับสนุนโดยร่วมมือกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

1. อุตสาหกรรมอาหาร และ เครื่องดื่ม

2. อุตสาหกรรมอาหารเสริม

3. อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอาหารเสริม

4. อุตสาหกรรมยาและยาสัตว์

5. อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และบำรุงผิว

"นับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีอนาคตสามารถสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรฝ่าวิกฤติโควิด19เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ”นายอลงกรณ์กล่าว