บีโอไอจัดทำแคมเปญ "THERE ARE COUNTLESS REASONS TO INVEST IN THAILAND"

Sponsored Content
วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 15:15 น.
บีโอไอจัดทำแคมเปญ "THERE ARE COUNTLESS REASONS TO INVEST IN THAILAND"
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลงทุน ในหัวข้อ "THERE ARE COUNTLESS REASONS TO INVEST IN THAILAND".

รับชมได้ที่: https://youtu.be/8K0WcakoK60 

…………………………………………….....................................……….

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ