เต็มถัง!!! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้น 60 สต.

วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 17:31 น.
เต็มถัง!!!  พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้น  60 สต.
ผู้ค้าน้ำมันเตรียมปรับขึ้นราคาขายปลีก กลุ่มเบนซิน-โซฮอล์-ดีเซล 60 สต.ต่อลิตร ส่งผลให้ดีเซลใกล้แตะลิตรละ 30 บาท มีผล 19 ต.ค.

PTT Station และบางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 19 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่  39.16 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่  31.75 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่  30.24 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอบชล์ 91 อยู่ที่ 31.48 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 23.84 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่  29.49 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่  29.49 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20  อยู่ที่ 29.24 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่  34.26 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร