สศก.คาดศก.เกษตรปี54ขยายตัว1.4-2.4%

วันที่ 24 ธ.ค. 2553 เวลา 10:30 น.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดปีหน้าเศรษฐกิจเกษตร ขยายตัว1.4-2.4% ชี้ราคาน้ำมันยังเป็นตัวเเปรสำคัญของการเติบโต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2554 จะมีการขยายตัว1.4-2.4% โดยเป็นผลจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งผลผลิตเเละราคา โดยเฉพาะสาขาการผลิตหลัก ที่มีเเนวโน้มขยายตัวได้ดี โดยสาขาพืช คาดว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วง1.6-2.6%เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกตามเเรงจูงใจของราคาสินค้า ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากโครงการประกันรายได้ของรัฐ ในสินค้าเศรษฐกิจสำคัญ ส่วนสาขาปศุสัตว์ คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ในช่วง 0.8-1.8% เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จูงใจให้มีการขยายการผลิต ส่วนการส่งออก คาดว่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับสาขาประมง คาดว่าจะขายตัวเพิ่มขึ้นในช่วง1.5-2.5% เนื่องจากผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงเเละประมงทะเลขยายตัวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังเป็นตัวเเปรสำคัญสำหรับการเติบโตของสาขาบริการทางการเกษตร ทำให้ขยายตัวได้ไม่มากนัก อยู่ในช่วง0.1-1.1% สำหรับสาขาป่าไม้ คาดว่ายังมีเเนวโน้มลดลง โดยอยู่ในช่วง-0.5%