คลิปข่าว รัฐเตรียมขายข้าวต่อหวังลดค่าจัดเก็บ

วันที่ 24 ธ.ค. 2553 เวลา 09:29 น.
เตรียมขายข้าวอีก 8 แสนตัน