เติมด่วน!!! พรุ่งดีเซลขี้นราคา 60 สต. ส่วนเบนซิน-โซฮอล์คงเดิม

วันที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 17:13 น.
เติมด่วน!!! พรุ่งดีเซลขี้นราคา 60 สต. ส่วนเบนซิน-โซฮอล์คงเดิม
ผู้ค้าน้ำมันประกาศขึ้นราคาดีเซลลิตรละ 60 สต. ขณะที่กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ไม่เปลี่ยนแปลง มีผล 15 ต.ค.

PTT Station  และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม มีผล 15 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่  38.56 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 31.15 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่  29.64 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 30.88 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 23.44 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่  28.89  ดีเซล-B10 อยู่ที่ 28.89 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20 อยู่ที่ 28.64 บาทต่อลิตร  ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่  33.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร