เพื่อนชุมชนผุดเวทีปั้นอาชีพป้อนแรงงานในอีอีซี

วันที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 19:30 น.
เพื่อนชุมชนผุดเวทีปั้นอาชีพป้อนแรงงานในอีอีซี
ส.เพื่อนชุมชน ดึง 24 โรงเรียนในระยอง จัดคอร์สเติมความรู้ต่อยอดการศึกษา สร้างอาชีพตอบโจทย์ตลาดแรงงานในพื้นที่อีอีซี

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี )  ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท เปิดเผยว่า   สมาคมเพื่อนชุมชนยังคงเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จ.ระยองอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมดำเนินโครงการ “ สมาคมเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต 2021”เพื่อเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาจำนวน 24 แห่ง ในจังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเรียนรู้ผ่านรูปแบบระบบออนไลน์ Facebook Live และ  YouTube ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 ต.ค.นี้

“ขณะนี้ทางสมาคมฯได้ส่งหนังสือไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ในจ.ระยองแล้วเพื่อที่จะเชิญชวนให้นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ที่จะเป็นเวทีแนะแนวการเรียนรู้ ผ่านโลกออนไลน์ สู่อาชีพในฝันซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายฐานการศึกษาจากโครงการในอดีตที่ผ่านมาที่สมาคมฯได้ดำเนินการคือโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว”นายมนชัยกล่าว

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมดังกล่าว ทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ อาทิ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  (พี่เอ้) อธิบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมสร้างแรงผลักดันสู่ความสำเร็จ และยังมีรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่จะเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาต่างๆเพื่อให้ตรงกับทักษะของแต่ละคน

รวมไปถึงแนวโน้มอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตตามเทรนด์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี   ซึ่งหวังให้เยาวชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนมาประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งแนวทางดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแรงงานเข้าสู่ระบบในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)อีกด้วย