ดีมานด์เหล็กไทยฟื้น 8 เดือนพุ่ง 18% หลังโควิดดผ่อนคลาย

วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 18:57 น.
ดีมานด์เหล็กไทยฟื้น 8 เดือนพุ่ง 18% หลังโควิดดผ่อนคลาย
ส.อ.ท.ชี้ แนวโน้มการใช้เหล็กในประเทศเพิ่มขึ้นหลังวิกฤตโควิดเริ่มคลี่คลาย มั่นใจนโยบายรัฐหนุนใช้เหล็กผลิตในไทยช่วยกระตุ้นยอดขาย

นายนาวา  จันทนสุรคน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น โดยสมาคมเหล็กโลก หรือ World steel Association คาดการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished steel products) ของโลกมีแนวโน้มขยายตัว 5.8% ปริมาณอยู่ที่ 1,874 ล้านตัน

ขณะที่กลุ่มสหภาพยุโรป คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปขยายตัวอยู่ที่ 10.2% กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ขยายตัว 3.4% และภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียขยายตัว 4.7% และจีนขยายตัว 3.0% เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากที่สามารถมีการผลิตวัคซีนในการป้องกันได้ เป็นผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มและทิศทางที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น

นอกจากนี้ สถานการณ์ราคาสินค้าเหล็กในภูมิภาคเอเซียหลายประเภทมีแนวโน้มปรับลดลงเล็กน้อยในช่วงเดือนกันยายน 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า เช่น สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นราคา 980 เหรียญสหรัฐ/ตัน ปรับลดลง 0.7% เหล็กลวดราคา 831 เหรียญสหรัฐ/ตัน ปรับลดลง 2.8% จากข้อมูลดังกล่าวคาดว่าสถาณการณ์ราคาเหล็กในตลาดโลกน่าจะเลยจุดสูงสุดมาแล้ว และน่าจะกลับสู่สถานการณ์ปกติในไม่ช้านี้ แต่คาดว่าจะไม่ต่ำลงมากเหมือนก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากประเทศจีนมีการควบคุมการผลิต และมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น

สำหรับประเทศไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็ก 13.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปี 2563  ซึ่งปีนี้คาดจะมีความต้องการใช้เหล็ก 18.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2563 โดยผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้น 19% และผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้น 10% แต่ทั้งนี้จากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยจะพบว่าปริมาณนำเข้ายังคงมีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าการผลิตในประเทศ

อย่างไรก็ตามผลกระทบจากโควิดกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ การสนับสนุนจากภาครัฐทั้งการปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กภายใน และการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาสินค้านำเข้า และหันมาใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยเร่งการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เร็วขึ้นได้

ทั้งนี้มาตรการสำคัญของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศคือนโยบาย “Made in Thailand” โดยข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564 รายชื่อการรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง มีผู้ที่ลงทะเบียน  841 กิจการ ซึ่งได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท. หวังว่าภาครัฐจะพิจารณาการขยายขอบข่ายของมาตรการให้สามารถครอบคลุมงานโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ Public Private Partnership (PPP) จะสามารถทำให้มีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าในประเทศได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐอีกเป็นจำนวนมาก

นายนาวา กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศฟื้นตัวและสามารถใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ได้มากขึ้น จากปัจจุบันที่ใช้กำลังการผลิตเพียง 34% เท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับการใช้กำลังการผลิตเหล็กเฉลี่ยของโลกในปี 2563 ที่ 74% รวมถึงสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในปัจจุบันไปสู่ยุคอุตสาหกรรมเหล็ก 4.0 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยั่งยืน