บอร์ดบีโอไอเร่งยกระดับผู้ประกอบการสู่ Industry 4.0

Sponsored Content
วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 15:41 น.
บอร์ดบีโอไอเร่งยกระดับผู้ประกอบการสู่ Industry 4.0
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ แถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ)

ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการสำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้

1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่ Industry 4.0

2. ขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=129512&language=th&fbclid=IwAR3r-uuiG7jKa0q-tZEXSGY44zSrPwOKLS_sf4veKxLXa5rew4GDZqel_wE 

ชมคลิปงานแถลงข่าว

https://youtu.be/iwpPV7UAxV0 

.................................................................

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทร. 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ