บีโอไอร่วมงาน M-Tech Osaka 2021

Sponsored Content
วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 15:19 น.
บีโอไอร่วมงาน M-Tech Osaka 2021
เมื่อวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดย กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นครโอซากา เข้าร่วมงานแสดงสินค้า M-Tech Osaka 2021 ณ INTEX Osaka ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นการออกบูธออนไลน์เสมือนจริง (Remote Exhibiting) การผสมผสานรูปแบบการออกบูธในสถานที่จริงร่วมกับการออนไลน์ Hybrid (onsite : Intex Osaka) and Virtual อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับ SMEs ไทย ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการรับช่วงผลิตของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ และขยายการเชื่อมโยงทางธุรกิจจากผลกระทบการผลิตที่หยุดชะงักในหลายประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมออกบูธ จำนวน 506 บริษัท ประเทศที่เข้าร่วมออกบูธรูปแบบ Remote Exhibiting ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลี เวียดนาม และไทย ซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้าร่วมจัดแสดงชิ้นส่วนในพื้นที่ Thailand Pavilion จำนวน 10 บริษัท โดยมีแนวโน้มจะเกิดธุรกิจต่อเนื่องและคาดว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 163 คู่ มูลค่าการซื้อขายประมาณ 4,525 ล้านบาท

งาน M-TECH Osaka หรือ 24th Mechanical Components & Materials Technology Expo Osaka เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทุกประเภท เช่น Mechanical Part, Bearings, Fasteners, Motor, Compressor, Metal and plastic processing technology เป็นต้น โดยมีผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่จากอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การผลิตเครื่องจักร เป็นต้น ภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาหัวข้อสำคัญจาก Mazda Motor Corp., Panasonic Corp., Sony Group Corp. และ YAMAHA MOTOR Co.,Ltd. เป็นต้น และงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน 6 งาน ได้แก่ Medical Device Development Expo, Factory Facilities & Equipment Expo, Design Engineering & Manufacturing Solutions Expo เป็นต้น