พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊ม ดีเซลB7-ดีเซล พรีเมี่ยมลดราคา 2 บาท

วันที่ 10 ต.ค. 2564 เวลา 17:25 น.
พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊ม ดีเซลB7-ดีเซล พรีเมี่ยมลดราคา 2 บาท
ผู้ค้าน้ำมันเตรียมปรับลดราคาดีเซลB7-ดีเซล พรีเมี่ยม ลง ลิตรละ 2 บาท ส่วนกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์คงเดิม

PTT Station และบางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันดีเซล B7 และดีเซลพรีเมี่ยม B7 ลง 2.00 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันทุกชนิด คงเดิม มีผล 11 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  เบนซิน อยู่ที่ 38.56 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 95  อยู่ที่  31.15 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 29.64 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่  30.88 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่  23.44 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่ 28.29 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B10 อยู่ที่ 28.29 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 28.04 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่  33.06 บาทต่อลิตร