บีโอไอ ญี่ปุ่น จับมือ เจโทร จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Thailand’s Digital Economy

Sponsored Content
วันที่ 08 ต.ค. 2564 เวลา 15:29 น.
บีโอไอ ญี่ปุ่น จับมือ เจโทร จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Thailand’s Digital Economy
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยสำนักงานบีโอไอ ณ กรุงโตเกียว และ ณ นครโอซากา ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร (Japan External Trade Organization: JETRO)

จะจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Thailand’s Digital Economy : Opportunity for Japan” เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการส่งเสริมการลงทุนและมาตการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลของรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น พร้อมทั้งให้ข้อมูลโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

เวลา 13.00 – 14.45 น. (เวลาประเทศไทย)

ผ่านโปรแกรม Zoom

การบรรยายจะใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

สนใจลงทะเบียนได้ที่: https://zoom.us/webinar/register/WN_iXfkKDu7SDeaVCPeus7Awg 

หรือสแกน QR Code

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย