บีโอไอจัดทำวารสาร TIR “Honing Thailand as a Trading Nation”

Sponsored Content
วันที่ 06 ต.ค. 2564 เวลา 15:25 น.
บีโอไอจัดทำวารสาร TIR “Honing Thailand as a Trading Nation”
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้จัดทำวารสารภาษาอังกฤษ Thailand Investment Review (TIR) เรื่อง “Honing Thailand as a Trading Nation”

ประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจดังนี้

  • The country’s investment projects in upgrading multi-modal transportation and logistics network country wide
  • Thailand’s economic integration in the Greater Mekong Subregion and new business opportunities
  • Sectoral updates of Thailand’s logistics business

อ่านฉบับเต็มได้ที่:

https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/Vol31/Aug/index.html?fbclid=IwAR1hCrJ6redK3L96FZADE1Dvy5XmENoJ0pEnQAwczsbMQlwpSuOvCRTVQxU#p=1 

อ่านฉบับย้อนหลังได้ที่:

https://www.boi.go.th/index.php?page=monthly_magazine_list_enews&language=en&fbclid=IwAR1F9OCtsPhrN3wu8EiwA0rdAC53YyGT3tvF1C0ySQ3Jg0uerpNZD8K8Twk