TPIPP ลุยโรงไฟฟ้าขยะ สะสมกำลังผลิต 526 เมกกะวัตต์

วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 15:15 น.
TPIPP ลุยโรงไฟฟ้าขยะ สะสมกำลังผลิต 526 เมกกะวัตต์
TPIPP ลุ้นไตรมาส 3 โตต่อเนื่อง เดินหน้า 3 โปรเจ็ค สร้างพอร์ตกำลังผลิตไฟฟ้า 526 เมกะวัตต์ ภายในปี’67

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP  เปิดเผยว่า คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 3/64 ยังมีการขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 2/64 ที่มีรายได้ 2,924 ล้านบาท  โดยบริษัทฯยังมีแผนขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มเติม ตั้งเป้ามีกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 526 เมกกะวัตต์ ภายในปี 2567 เพื่อชดเชย Adder บางส่วนที่ทยอยหมดอายุลง พร้อม

ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการลงทุน 3 โครงการได้แก่1.  โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยระยะที่ 2 ของเทศบาลนครนครราชสีมา กำลังการผลิตติดตั้ง 12 เมกะวัตต์ ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา 20 ปี โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายได้ในเดือนเมษายน 2566 ส่งผลให้มีรายได้ และ EBITDA เพิ่มประมาณ 480 ล้านบาท และ 350 ล้านบาท ต่อปี

2. โครงการโรงไฟฟ้าขยะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา 20 ปี โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายได้ในเดือนเมษายน 2566 ส่งผลให้มีรายได้ และ EBITDA เพิ่มประมาณ 400 ล้านบาท และ 300 ล้านบาท ต่อปี และ 3. โครงการผลิตเชื้อเพลิง RDF เพื่อใช้ในโรงงานปูนซิเมนต์ของ TPIPL เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมของโลก และจะส่งผลให้มีรายได้ และ EBITDA เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

“TPIPP ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในปี 2567 นี้ โดยเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มี EBITDA เพิ่มขึ้นจนสามารถชดเชย Adder ของโรงไฟฟ้า TG3 (18MW) และ TG5 (55MW) ที่จะทยอยหมดอายุลงในเดือนม.ค. และส.ค. 2565 นี้ ได้ และบริษัทฯยังมีโรงไฟฟ้า TG4 และ TG6 ที่มีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 90 เมกะวัตต์ ที่ได้รับ Adder จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)”

สำหรับความคืบหน้าโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต หรือ Prototype City of Advanced Futuristic Industries (PAFI) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มูลค่าลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท อยู่ระหว่างเจรจาหาพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อการร่วมลงทุนโดยมีผู้ลงทุนจากประเทศ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เยอรมัน และมาเลเซีย ซึ่งได้ให้ความสนใจลงทุนในโครงการดังกล่าว

ส่วนของการดำเนินการของภาครัฐ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังเมือง) และบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แล้ว 3 โครงการ และอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับโครงการที่เหลือ ควบคู่ไปกับการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดย TPIPP ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกโครงการ