อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส บุกลูกค้าองค์กรเป็นที่ปรึกษาการแพทย์

วันที่ 26 ก.ย. 2564 เวลา 14:14 น.
อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส บุกลูกค้าองค์กรเป็นที่ปรึกษาการแพทย์
อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส บุกลูกค้าองค์กรเป็นที่ปรึกษาการแพทย์ ที่องค์กรไทยให้ความสำคัญมากขึ้นหลังเกิดโควิด-19

นพ. จามร เงินชารี ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทมีแผนการดำเนินงานเพื่อให้บริการลูกค้าองค์กรของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ในช่วงระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจและสังคม องค์กรต่าง ๆ ก็เริ่มหันมาให้ความสนใจในการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานมากขึ้น ตระหนักในความสำคัญในการดูแลพนักงานเพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร หลายบริษัทจากเดิมทีมบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติขององค์กร (Crisis Management Team) จะมีเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย

แต่หลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) ก็ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยง นอกจากนั้น ภาวะสุขภาพจิตของพนักงานมีแนวโน้มเป็นปัญหาเรื้อรังหลังโควิด-19 เพราะพนักงานต้องทำงานจากที่บ้าน ความเครียดจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การทำงาน และคาดว่าปัญหาเศรษฐกิจจะยังมีต่อไปอีก องค์กรก็หันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพจิตของพนักงานมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการช่วยเสริมสร้างให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจและองค์กรก็เติบโตอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอส เป็นกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในการช่วยชีวิต การปกป้องและดูแลพนักงานขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกจากความเสี่ยงด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัย เราทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในการดูแลกลุ่มพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกหรืออยู่ในประเทศใด เราจะช่วยบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยโดยปรับให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร รวมถึงการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน (Wellbeing) เพื่อให้องค์กรเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับสำนักงานในประเทศไทย จดทะเบียนในชื่อ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โดยดำเนินการมาแล้วมากกว่า 30 ปี ให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรต่าง ๆ โดยลูกค้าหลักของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส คือ กลุ่มบริษัทหรือองค์กรที่มีแนวคิดและนโยบายในการให้ความสำคัญกับการดูแลและห่วงใยพนักงานให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย เช่น กลุ่มบริษัทด้านพลังงาน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ / การเงิน การธนาคาร / สถาบันการศึกษา (โรงเรียนนานาชาติ / มหาวิทยาลัย) / องค์กรระหว่างประเทศ / ภาครัฐของประเทศต่าง ๆ / องค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น โดยปัจจุบันอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส มีศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วโลก และเครือข่ายของโรงพยาบาล คลินิก สายการบิน และภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมากถึง 99 ภาษาทั่วโลก

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ให้บริการแก่องค์กรต่าง ๆ ผ่านโซลูชั่นที่เรียกว่า Workforce Resilience Solution เป็นบริการช่วยเหลือที่ดูแลพนักงานองค์กรแบบองค์รวมภายใต้ 3 โปรแกรม คือ

• บริการช่วยเตรียมความพร้อม (Prepare) การให้บริการข้อมูลที่สำคัญและทันต่อเหตุการณ์แก่องค์กรเพื่อนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ การส่ง Alerts เพื่อเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานขององค์กรผ่านการอบรมต่างๆ รวมถึงออนไลน์คอร์สที่ให้ความรู้แก่พนักงานทั้งด้านการแพทย์และความปลอดภัยเช่น การป้องกันตัวเองจากโควิด-19 การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง การดูแลและสร้างสุขภาพจิตที่ดี อาชญากรรมทางไซเบอร์ กรณีตกอยู่ในพื้นที่ที่มีความไม่สงบทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าจะทำให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจ สามารถดูแลและป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี

• บริการช่วยเหลือ (Support) โดยให้บริการผ่าน

? การให้คำแนะนำทางด้านการแพทย์และความมั่นคงปลอดภัย ผ่านศูนย์บริการความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.เช่น เกิดเจ็บป่วยไม่สบาย ต้องการปรึกษาแพทย์ทางรพ. ก็สามารถโทรคุยกับแพทย์ได้ตลอด

? ช่วยประสานงานส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาล

? การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งทางบกและทางอากาศเช่น เมื่อเร็วๆนี้ ทีมแพทย์ของเราได้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาวไทยที่ติดโควิดจากประเทศพม่ากลับมารักษายังโรงพยาบาลในไทย โดยใช้แคปซูลความดันลบที่ร่วมกันพัฒนากับ SCG Chemicals ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่บาดไปยังทีมแพทย์ พยาบาลและนักบิน

? กรณีเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยที่อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอสให้ความช่วยเหลือลูกค้าตัวอย่างเช่น กรณีความไม่สงบในประเทศพม่าช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ปีที่แล้ว ทางอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอสได้ช่วยเหลือพนักงานคนไทยที่เจ็บป่วยไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนในนครย่างกุ้ง เนื่องจากมีการประท้วงและเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล เราได้ประสานงานส่งผู้ป่วยไปรพ.โดยมีรถพร้อมเจ้าที่ดูแลความปลอดภัย

• บริการด้านการป้องกัน (Prevent)

? บริการให้คำปรึกษาการวางแผนนโยบายทางด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงานขององค์กร รวมทั้งร่วมการส่งแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ เช่น ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอสจะให้ช่วยวางแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือองค์กรใดที่มีแผนอยู่แล้ว เราก็ช่วยตรวจสอบให้ว่าแผนนั้นครอบคลุมและมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ เพื่อป้องกันและบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การวางมาตรการกรณีที่มีพนักงานติดโควิด มาตรการการกักตัว การให้ความรู้แก่พนักงานถึงแนวทางการป้องกันโควิด ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 เป็นต้น

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้จำนวนของผู้ใช้บริการของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า และร้อยละ 30 เกี่ยวกับโควิด-19 เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวดในการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้เกิดความซับซ้อนและการบริหารจัดการเคสยากมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวทั้งขั้นตอนการเตรียมเอกสารและอื่นๆทั้งที่เป็นเคสโควิดและไม่ใช่เคสโควิด ทำให้อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานช่วยประสานงานการให้บริการเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอส เรามีเครือข่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้สามารถดึงทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในศูนย์ช่วยเหลืออื่น ๆ ในประเทศทที่ควบคุมการระบาดของโควิดได้ดี ให้ส่งความช่วยเหลือมายังศูนย์บริการช่วยเหลือแก่ประเทสที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดในขณะนั้น เช่น ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดมากๆในอินเดีย เราดึงทรัพยากรทุกส่วนจากประเทศอื่นๆสนับสนุนการทำงานของอินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอสในอินเดีย

นอกจากนั้นแล้ว อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอสเป็นผู้ริเริ่มการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นอีโบล่า ซาร์ส์ โดยการคิดค้นแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบที่ใช้บนเครื่องบิน และจากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ในปัจจุบัน ได้ร่วมมือกับบริษัทเอสจีซีเคมิคอลส์ในการพัฒนาแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดในเครื่องบินเช่าเหมาลำภาคเอกชนเป็นรายแรกของประเทศไทย