บีโอไอ นิวยอร์ก เข้าร่วมการหารือระหว่าง รองนายกฯ กับภาคเอกชนสหรัฐฯ

Sponsored Content
วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 16:41 น.
บีโอไอ นิวยอร์ก เข้าร่วมการหารือระหว่าง รองนายกฯ กับภาคเอกชนสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบปะและหารือคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ อาเซียน (US-ASEAN Business Council: USABC) และสภาหอการค้าสหรัฐ (US Chamber of Commerce: USCC) และบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ในช่วงการเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่ 76 โดยนางสาววรวรรณ นรสุชา ผู้อำนวยการเศรษฐกิจการลงทุน หรือ สำนักงานบีโอไอ ณ นครนิวยอร์ก ได้ร่วมหารือและรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการหารือครั้งนี้มีผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ Chevron, Koch Industries, Dow, Microsoft, Pfizer, Citi, Cheniere Energy และ Jacobs Engineering ร่วมหารือแนวทางในความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดย รองนายกฯ และ รมว. กต. ได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนสหรัฐฯ ขยายการลงทุนในประเทศไทยตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจตามแนวทาง Bio Circular Green Economy: BCG Economy เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมกันนี้ บริษัทเอกชนสหรัฐฯ ยังแสดงความสนใจในนโยบายและสิทธิประโยชน์ในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ด้านพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล และศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางด้านดิจิทัล ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา