เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคา 30-40 สต.

วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 17:12 น.
เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคา 30-40 สต.
น้ำมันขาขึ้น ปตท.-บางจากปรับขึ้นราคาเบนซิน-โซฮอล์ 30 สต. ขณะที่ดีเซลปรับขึ้น 40 สต.

PTT Station และบางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี85ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร  ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 24 ก.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซินอยู่ที่  37.76 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 30.35 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 28.84 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91อยู่ที่  30.08 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 23.04 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่ 30.29 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10  อยู่ที่ 27.29 บาทต่อลิตร ดีเซล- B20 อยู่ที่ 27.04 บาทต่อลิตร  ,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่  35.06 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร