บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนกันยายน 2564

Sponsored Content
วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 12:50 น.
บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนกันยายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนกันยายน 2564

เรื่อง บีโอไอส่งเสริมประเภทกิจการยานพาหนะไฟฟ้าครบวงจร

กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (HEV, PHEV, BEV) และ Platform สำหรับรถ BEV

  • ลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

BEV & BEV Platform ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

  • ลงทุนน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

BEV & BEV Platform ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

กิจการผลิตรถจักรยานไฟฟ้า

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

กิจการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

กิจการผลิตรถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ และ/หรือ Platform สำหรับรถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า หรือรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ และ/หรือ Platform สำหรับรถโดยสารไฟฟ้าหรือรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

กิจการผลิตเรือหรือซ่อมเรือ/กิจการผลิตเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

กิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

กิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

***สามารถรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม กรณีมีการลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด

..............................................................................

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ