ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ SUBCON Thailand 2021 “Introduction of National Location & Positioning Services and Pilot Project of Utilization Towards Thailand Smart Solution”

Sponsored Content
วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 14:26 น.
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ SUBCON Thailand 2021 “Introduction of National Location & Positioning Services and Pilot Project of Utilization Towards Thailand Smart Solution”
ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Introduction of National Location & Positioning Services and Pilot Project of Utilization Towards Thailand Smart Solution” ซึ่งจัดขึ้นในงาน SUBCON Thailand 2021 Virtual Edition

ภายในงานจะมีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่งซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ (National Location & Positioning Services) เพื่อมาช่วยยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการ ใน 4 ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ภาคการสำรวจ (Surveying Sectors) ภาคก่อสร้าง (Construction Sectors) ภาคเกษตร (Agricultural Sectors) และภาคการขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ (Autonomous Driving Sectors)

นอกจากนี้ ท่านจะได้รับฟังการแนะแนวการสมัครเป็นโครงการนำร่อง (The Pilot Project) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา โดย Japan International Cooperation Agency (JICA)  และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

เวลา 10.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่: http://edm01.ubmthailand.com/2021/SCT_2021/17/SCT2021_17_EN.html 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย