เยียวยาล็อกดาวน์คนละ1หมื่นบาท เงินเริ่มได้วันนี้

วันที่ 04 ส.ค. 2564 เวลา 07:18 น.
เยียวยาล็อกดาวน์คนละ1หมื่นบาท เงินเริ่มได้วันนี้
เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 คนละ 1 หมื่นบาท ในพื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 4 ส.ค. 64

เพจไทยคู่ฟ้า รายงานว่า ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 3 ล้านคน โดยจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 64 เป็นต้นไป แบ่งเป็น

1. ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 2 ส่วน คือ เงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง สูงสุด 7,500 บ. และเงินชดเชยเพิ่มเติมอีก 2,500 บ./คน ที่จะได้รับตั้งแต่วันที่ 4 – 6 ส.ค. 64 (เฉพาะ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ได้รับวันที่ 9 ส.ค. 64)

2. นายจ้าง ม.33 รับเงินเยียวตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุด 200 คน ภายในวันที่ 6 ส.ค. 64 (เฉพาะ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ได้รับวันที่ 9 ส.ค. 64)

3. ลูกจ้าง มาตรา 39 และ 40 ประมาณ 4 ล้านคน คนละ 5,000 บาท จะเสนอให้ ครม.เห็นชอบ ในวันที่ 10 ส.ค. นี้ และจ่ายเงินให้วันที่ 24 ส.ค. นี้

สำหรับกรณีที่ ศบค. ได้ปรับเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีก 16 จังหวัด รวม 29 จังหวัดนั้น ทางกระทรวงแรงงานชี้แจงว่ามาตรการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยจะต้องทยอยพิจารณาจ่ายเป็นรอบ ๆ ไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปยอดตัวเลขผู้ประกันตนเพิ่มเติม