บินไทยประกาศขายสินทรัพย์ทำเลทอง 10 แห่ง ในประเทศ

วันที่ 03 ส.ค. 2564 เวลา 17:05 น.
บินไทยประกาศขายสินทรัพย์ทำเลทอง 10 แห่ง ในประเทศ
การบินไทยเตรียมเปิดประมูลขายตึกสำนักงาน-ที่ดิน 10 รายการทั่วประเทศตามแผนฟื้นฟูกิจการ เคาะวันยื่นเสนอราคา 19 -25 ส.ค. ประกาศผลเดือนก.ย. นี้

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)  หรือ  (THAI) เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

1.สำนักงานสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ที่ดิน 8 แปลง เนื้อที่ 106.5 ตารางวา

2.สำนักงานหลานหลวง  กรุงเทพฯ เป็นอาคารสำนักงาน 8 ชั้น และอาคารที่จอดรถ 6 ชั้น เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา

3.อาคารรักคุณเท่าฟ้า เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา  

4.สำนักงาขายภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต อาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา

5.สำนักงานขายเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อาคารสำนักงาน 4 ชั้น เนื้อที่ 3 งาน 76 ตารางวา

6.สำนักงานขายพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 3 คูหา เนื้อที่ 36.6 ตารางวา

7.สำนักงานขายอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 21.4 ตารางวา

8.สำนักงานขายขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เนื้อที่ 64.2 ตารางวา  9.สำนักงานขายเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย อาคารสำนักงาน 2 ชั้น เนื้อที่ 3 งาน 69.1 ตารางวา

10.ที่ดินเปล่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 49.5 ตารางวา           

อย่างไรก็ดีการประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร และแบบฟอร์มการยื่นซองเสนอราคาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 ส.ค.2564 โดยได้กำหนดให้ผู้ที่สนใจเข้าดูอสังหาริมทรัพย์ในวันที่ 19 ส.ค. เวลา 09.00-16.00 น.และ กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 19-25 ส.ค. เปิดซองคุณสมบัติ และซองเสนอราคา วันที่ 26 ส.ค. เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้จะประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 3 ก.ย. 2564 ทั้งนี้การขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นการขายภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายไทย โดยจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้บริหารแผนของบริษัทฯ อนุมัติขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่ง  โดยบริษัทจะพิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอราคาสูงสุด และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด และ/หรือเหมาะสมกับสถานการณ์การฟื้นฟูกิจการของบริษัทมากที่สุด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อ และเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัท  

เมื่อผลการเจรจาและพิจารณาราคาเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาซึ่งบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรตอบรับการเสนอราคาซื้อของผู้เสนอราคาว่าได้รับคัดเลือกเป็นผู้ซื้อที่ดินและอาคารหรือไม่