หั่นค่าแลนดิ้ง 50% ลดผลกระทบสายการบินช่วงโควิด

วันที่ 21 ก.ค. 2564 เวลา 17:30 น.
หั่นค่าแลนดิ้ง 50% ลดผลกระทบสายการบินช่วงโควิด
กรมท่าอากาศยาน เผยมาตรการลดผลกระทบแอร์ไลน์ ลดค่าแลนด์ดิ้ง- ค่าจอด 50% ถึงสิ้นปี’64 ขณะที่ร้านเช่าในสนามบิน เก็บอัตราต่ำสุด

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน  เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยานได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและสายการบิน และดำเนินการหามาตรการช่วยเหลือมาโดยตลอด ภายใต้กฎหมาย กรอบอำนาจหน้าที่ และระเบียบที่สามารถปฏิบัติได้ ตามนโยบายของ รมว.คมนาคม ที่ให้หน่วยงานด้านการบินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

ทั้งนี้ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการดังนี้ 1.ด้านผู้ประกอบการสายการบิน ได้ปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ในอัตราร้อยละ 50 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน ร้อยละ 50 และยกเว้นการเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน จนถึง 31 ธันวาคม 2564 และในส่วนของค่าปรับที่เกิดจากการชำระล่าช้า กรมฯจะรับไปพิจารณาตามฐานอำนาจทางกฎหมาย ในการขยายเวลาการชำระ เพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับดังกล่าวในอนาคต

2.ด้านผู้ประกอบการร้านค้าภายในท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยานได้ลดอัตราค่าเช่าพื้นที่(อัตราเก่า) ในอัตราร้อยละ 50 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และในปีนี้กรมธนารักษ์ได้มีคำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่ ให้กรมฯเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในภูมิภาค โดยให้กำหนดอัตราค่าเช่าใหม่ ซึ่งได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการเรียกเก็บอัตราค่าเช่าใหม่ในอัตราขั้นต่ำที่สุด ที่สามารถทำได้ตามคำสั่งที่กรมธนารักษ์กำหนด เบื้องต้นจะมีผลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

อย่างไรก็ตามกรมท่าอากาศยานจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทางการมาตรการช่วยเหลือเป็นระยะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาลและรมว.คมนาคม และเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงสามารถดำเนินธุรกิจ พร้อมให้บริการประชาชนควบคู่ไปกับท่าอากาศยานได้ต่อไป