บีโอไอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “อินโดนีเซียยังน่าลงทุนหรือไม่? ในสถานการณ์ COVID-19”

วันที่ 21 ก.ค. 2564 เวลา 16:04 น.
บีโอไอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “อินโดนีเซียยังน่าลงทุนหรือไม่? ในสถานการณ์ COVID-19”
กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “อินโดนีเซียยังน่าลงทุนหรือไม่? ในสถานการณ์ COVID-19”

รับฟังข้อมูลสถานการณ์การลงทุนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณณภัทร ทัพพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 

เวลา 14.00 – 15.30 น.

ผ่าน Zoom Webinar

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/GoS5swgd5L7fE4ci7 หรือ scan QR code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณสรัลลักษณ์ และ คุณสัณห์พิชญ์

e-mail : thaienterprisedev@boi.go.th