บีโอไอยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ “SMART PACKAGING”

วันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 14:55 น.
บีโอไอยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ “SMART PACKAGING”
เพิ่มประเภทกิจการ “SMART PACKAGING บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ”

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG Bio-Circular-Green Economy ได้แก่

  • Active Packaging บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์: ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จำกัดวงเงิน
  • Intelligent Packaging บรรจุภัณฑ์ที่มีระบบบ่งชี้คุณภาพผลิตภัณฑ์แสดงผลแก่ผู้ใช้ (ไม่รวม RFID)สิทธิประโยชน์: ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จำกัดวงเงิน
  • บรรจุภัณฑ์/ หรือชิ้นส่วนอัจฉริยะจากสารที่ก่อให้เกิดคุณสมบัติอัจฉริยะสิทธิประโยชน์: ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี จำกัดวงเงิน

**ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศ**

ข้อมูลเพิ่มเติม:https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=128015&language=th&fbclid=IwAR20scZYhHpT1Rut9jto9jkVVZ59VVW9Jpiwc3XbVnZwJ7DR60D5AKVTknU 

…………………………………………………….

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 1

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ