เกษตรฯเร่งปั้น"โลว์คอสต์แอร์คาร์โก้สินค้าเกษตร"ช่วงโควิด

วันที่ 04 ก.ค. 2564 เวลา 21:08 น.
เกษตรฯเร่งปั้น"โลว์คอสต์แอร์คาร์โก้สินค้าเกษตร"ช่วงโควิด
รมว.เกษตรฯเร่งเดินหน้า"โลว์คอสต์แอร์คาร์โก้สินค้าเกษตร" ผนึกภาครัฐและเอกชนช่วยเกษตรกรขยายตลาดส่งออกไปทั่วโลก คาดปี 2564 สินค้าอาหารของไทยมีมูลค่า 1.08-1.10 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air cargo system) ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศ( Air Cargo System)สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างและระบบ 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ คาร์โก้เทอร์มินัล (Cargo Terminal) สายการบินคาร์โก้(Air Cargo Fleet)และศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร-อาหารแบบครบวงจรในคาร์โก้เทอร์มินัล โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ดำเนินการที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและท่าอากาศยานภูมิภาคที่มีความพร้อม เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ภูเก็ต เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเป็นการบริหารโอกาสของประเทศไทยภายใต้วิกฤติโควิด-19

ทั้งนี้ สถาบันอาหารประเมินว่า ในปี 2564 การส่งออกสินค้าอาหารของไทยจะมีมูลค่า 1.08-1.10 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2-12.2% เทียบกับปีที่ผ่านแม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิด สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทย สำหรับศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร-อาหาร ณ คาร์โกเทอร์มินัลซึ่งทำหน้าที่ให้บริการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ตามมาตรฐานสากลจะต้องบริการด่วน(Express Service)แบบวันสต็อปเซอร์วิส ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนทั้งนำเข้าและส่งออกเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นฮับการผลิตและขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของอาเซียน นายอลงกรณ์กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้หารือเบื้องต้นกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับโครงการแอร์คาร์โก้สินค้าเกษตร และมอบที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรเร่งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่อไปโดยเร็ว

“นอกจากนี้ผู้ประกอบการบินได้นำเสนอสถานการณ์ของธุรกิจการบินและแนวทางการพัฒนาสายการบินขนส่งสินค้าทางอากาศในลักษณะโลคอสต์แอร์คาร์โก้โดยมุ่งเป้าหมายตลาดจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ตะวันออกกลาง ยุโรปและอเมริกาด้วยอัตราค่าบริการถูกกว่าอัตราค่าขนส่งในปัจจุบันและเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐมนตรีเกษตรฯ.โดยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารต้องการความสะดวกรวดเร็วส่งถึงลูกค้าปลายทางทั่วโลกด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลซึ่งการขนส่งทางอากาศคือคำตอบ”นายอลงกรณ์กล่าว