เช็คก่อนช้อป !!! ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ ขยับเวลาเปิด-ปิด เริ่ม 21 มิ.ย. นี้

วันที่ 20 มิ.ย. 2564 เวลา 13:43 น.
เช็คก่อนช้อป !!!  ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ ขยับเวลาเปิด-ปิด เริ่ม 21 มิ.ย. นี้
เอกชนขานรับศบค.ปลดล็อคเวลาเปิดปิดห้างสรรพสินค้า-ร้านสะดวกซื้อ ช้อปยาวถึง 3 ทุ่ม ขณะที่ร้านอาหารนั่งได้ 50% ส่วนร้านสะดวกซื้อเปิด ตี 4 ถึง 5 ทุ่ม

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ นาย นพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย แจ้งว่า ทั้งสองสมาคม ให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสมาชิกสมาคมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือตามประกาศภาครัฐที่ผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่ ดังนี้

สำหรับศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า รวมถึง ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ร้านอาหารที่ดำเนินการอยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) จะยังคงกำหนดเวลาให้บริการถึง 21.00 น. ทั้งนี้ ร้านอาหารในศูนย์การค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ 50% ของพื้นที่ และสามารถนั่งได้ถึง 21.00 น. เหมือนเดิม

ส่วนร้านค้าสะดวกซื้อจะยังคงให้บริการตามเวลา 04.00 – 23.00 น. ทั้งในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) และพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด)

นอกเหนือจากข้อกำหนด 2 ข้อข้างต้น ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ร้านสะดวกซื้อ และ ร้านอาหารในศูนย์การค้า สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ทุกท่านยังต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังคงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีประกาศของ ศบค. หรือ ของจังหวัด ระบุเป็นอื่นใดที่เข้มข้นนอกเหนือจากนี้)

อย่างไรก็ตามทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับภาครัฐอย่างเต็มที่