บีโอไอ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “เจาะลึกมาตรการสินเชื่อ เยียวยา SMEs ไทย ใน CLMV”

Sponsored Content
วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:57 น.
บีโอไอ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “เจาะลึกมาตรการสินเชื่อ เยียวยา SMEs ไทย ใน CLMV”
กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “เจาะลึกมาตรการสินเชื่อ เยียวยา SMEs ไทย ใน CLMV” เพื่อทราบถึงมาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

เวลา 10.00 – 11.00 น. 

ผ่านโปรแกรม Zoom

สามารถลงทะเบียนได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/1dcVAsnUxjliGi4tlOE6fhGklcFQtdo40mz1U75RGeOM/viewform?edit_requested=true 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณสัณห์พิชญ์

โทร. 02 553 8111 ต่อ 6797