บีโอไอเชื่อมโยงข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.50 จากกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

Sponsored Content
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:37 น.
บีโอไอเชื่อมโยงข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.50 จากกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อำนวยความสะดวกผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกท่าน ลดขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผ่านระบบ e-Monitoring ด้วยการรับข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.50 จากกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนทุกท่าน สามารถยินยอมให้กรมสรรพากรส่งข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.50 ให้บีโอไอโดยอัตโนมัติ ได้ที่ https://rdconsent.rd.go.th/ 

โปรดใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ E-FILING ของกรมสรรพากร

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์บริการข้อมูล กรมสรรพากร Call Center โทร 1161