บีโอไอจัดประชุมสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตฯ เครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

Sponsored Content
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:22 น.
บีโอไอจัดประชุมสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตฯ เครื่องมือแพทย์และสุขภาพ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

จัดการประชุมสร้างเครือข่ายกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ โดยนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ ได้ร่วมบรรยายเรื่องบทบาทและภารกิจของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมและแนะนำการเข้าลงทะเบียนฐานข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วน และนายพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น 19" เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำธุรกิจในตลาดโลก โดยมีนายอดิสร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพพร้อมสมาชิกเข้าร่วมฟังในครั้งนี้