จ้างเด็กจบใหม่ 1 หมื่นอัตรา รับเดือนละ 1.8 หมื่นบาท

วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 16:14 น.
จ้างเด็กจบใหม่ 1 หมื่นอัตรา รับเดือนละ 1.8 หมื่นบาท
ครม.เคาะมาตรการบรรเทาการว่างงานบัณฑิตจบใหม่ จัดงบ 2,254 ล้านบาท จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1 หมื่นอัตรา ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิ.ย.

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแนวทางการจัดสรรอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 10,000 อัตรา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

รวมทั้งบรรเทาปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในระยะสั้น กรอบวงเงิน 2,254 ล้านบาท โดยตามแผนงานส่วนราชการจะเริ่มดำเนินการเพื่อจ้างในเดือน มิ.ย.นี้ และส่วนราชการจะรายงานผลการจ้างงานภายในวันที่ 16 ก.ค.64  

สำหรับอัตรากำลัง 10,000 อัตราที่จะจ้างงานนั้นจะอยู่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังจะเป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ โดยเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนจำนวน 28 ส่วนราชการ

ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.65  และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง ได้รับอัตราค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญาการจ้างงาน