สถานทูตไทยในเดนมาร์ก-สวทช.-บีโอไอ จัดสัมมนาออนไลน์แลกเปลี่ยนความรู้การขับเคลื่อนโมเดล BCG

Sponsored Content
วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 11:45 น.
สถานทูตไทยในเดนมาร์ก-สวทช.-บีโอไอ จัดสัมมนาออนไลน์แลกเปลี่ยนความรู้การขับเคลื่อนโมเดล BCG
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

จัดการสัมมนาออนไลน์ (webinar) ในหัวข้อ “Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย-เดนมาร์กในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของไทยผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานผู้กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ BCG ของไทยกับเดนมาร์ก ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทย - เดนมาร์กครบรอบ 400 ปี

รับชมย้อนหลังได้ที่:

https://youtu.be/DtFfIKZdd_0

https://www.youtube.com/channel/UCyFIgRW0N-4fGrHuhAfnfAg