บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "1st Netherlands Thai Business Forum - Think Resilience, Think Thailand"

Sponsored Content
วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา 15:41 น.
บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "1st Netherlands Thai Business Forum - Think Resilience, Think Thailand"
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "1st Netherlands Thai Business Forum - Think Resilience, Think Thailand"

เพื่อรับทราบถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ความท้าทายและโอกาสหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนภาคเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจในไทยและอาเซียนด้วย

ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

เวลา 15.00 - 16.30 น. (เวลาประเทศไทย)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ที่: https://zoom.us/webinar/register/WN_BlgJFLJ-Tc6eBSL9o_R1fA 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย