บีโอไอจัดทำวารสาร TIR “Data Centers & Cloud Services: Becoming ASEAN’s Data Destination”

Sponsored Content
วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา 13:13 น.
บีโอไอจัดทำวารสาร TIR “Data Centers & Cloud Services: Becoming ASEAN’s Data Destination”
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้จัดทำวารสารภาษาอังกฤษ Thailand Investment Review (TIR) เรื่อง “Data Centers & Cloud Services: Becoming ASEAN’s Data Destination”

ประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจ ดังนี้

• The pace of Thai consumers’ shift towards the digital economy and the digital government policy

• The colocation and cloud service market

• Thailand’s digital infrastructure and the BOI’s promotion incentives

คลิกอ่านฉบับเต็ม Read full issue:

https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/Vol31/Apr/index.html?fbclid=IwAR22_mNzUn0N_6fKRqxDbabPmXfx3g3ezjumK1Hgqi9O8uKTGnFezZFbLGU#p=1 

Interview with Mr. Monsak Socharoentum, Vice-President for Data Solutions and Chief Data Officer, Digital Government Agency:

https://youtu.be/TOXnpP-a6wo 

Interview with Mr. Sutas Kongdumrongkiat, CEO, NTT Thailand and Cambodia, Laos and Myanmar:

https://youtu.be/-VlMyFnrpWc 

คลิกอ่านฉบับย้อนหลัง Read back issue: https://www.boi.go.th/index.php?page=monthly_magazine_list_enews&language=en&fbclid=IwAR3tLXO1wcLYEy7xFLzt5_pFxBJPLYpiBVfP7EEni2f1Vl53P5d6WNLnRQg