‘ราช กรุ๊ป’ ควัก 1.5 พันล.ซื้อหุ้น PRINC รุกธุรกิจรพ.

วันที่ 24 พ.ค. 2564 เวลา 12:30 น.
‘ราช กรุ๊ป’ ควัก 1.5 พันล.ซื้อหุ้น PRINC รุกธุรกิจรพ.
‘ราช กรุ๊ป’ ลงทุนธุรกิจใหม่ ซื้อหุ้น PRINC บริหารโรงพยาบาล ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ หลังเกิดโควิด-19 หวังยกระดับสาธารณสุขของไทย

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 346,233,682 หุ้น และหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 34,623,369 หุ้น รวมเป็นหุ้นทั้งหมด 380,857,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีมูลค่า 1,557,705,338.59 บาท โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาสำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ สัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้มีเป้าหมายขับเคลื่อนธุรกิจบริการสุขภาพอย่างยั่งยืนขยายฐานทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมระบบสาธารณสุขของประเทศแข็งแกร่ง  โดยมองว่าธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทยมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว จากสภาวะสังคมผู้สูงอายุ และพฤติกรรมความสนใจการดูแลสุขภาพของคนในสังคมที่มีเพิ่มขึ้น ซึ่งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งการเติบโตที่สำคัญ  ไม่เพียงเฉพาะการบริการทางแพทย์และบริการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯยังเห็นว่า โมเดลการลงทุนธุรกิจบริการสุขภาพมีความใกล้เคียงกับธุรกิจผลิตไฟฟ้า กล่าวคือเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้เวลาในการคืนทุน ที่สำคัญมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปซึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในจัดการความเสี่ยงและบริหารผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

“การที่บริษัทฯมาลงทุนธุรกิจสุขภาพ เพราะมีศักยภาพในการเติบโตมีความหลากหลายและ ไม่มีความผันผวน สามารถรายได้และผลตอบแทนสม่ำเสมอ ซึ่งเหตุผลที่เลือก PRINC  เนื่องจากมองโมเดลธุรกิจแล้วเคมีตรงกัน  และได้ศึกษามา 1-2 ปีแล้ว  แม้ที่ผ่านมาจะประสบกับขาดทุน ซึ่งก็คล้ายกับธุรกิจโรงไฟฟ้า จะขาดทุนบ้างในช่วงแรกๆ แต่หลังจากเริ่มมีเสถียรภาพแล้วจะเริ่มดีขึ้น  การที่จะลงทุนอะไรต้องมองระยะยาว “นายกิจจา กล่าว

ด้าน ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายโรงพยาบาลตามเป้าหมายในปี 2565 รวม 20 แห่งจากปัจจุบันมีจำนวน 11 แห่งใน 10 จังหวัด และมีแผนขยายเครือข่ายปฐมภูมิที่เป็นคลินิกบัตรทอง จากปัจจุบันเปิดดำเนินการ 13 แห่งให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 100 แห่งในปี 2565  ซึ่งคาดจะใช้เงินลงทุนประมาณ 5,000-6,000  ล้านบาท

ทั้งนี้ PRINC ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งในการร่วมพัตนาการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆที่ยังไม่เพียงพอ และยังเสริมบริการทางการแพทย์ที่รัฐได้จัดให้ ซึ่งพันธมิตรต่างๆที่ร่วมกับ PRINC ล้วนเป็นองค์กรที่เน้นการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น IFC (International Finance Corporation (IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลก (World Bank Group) และ RATCH ที่มาร่วมผลักดันให้ PRINC ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งดังปณิธานว่าเป็นองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจที่คอยดูแล พัฒนาคน ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

“เป้าหมายในอนาคตต้องการขยายการให้บริการทางการแพทย์ในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยมีราคาไม่แพง  ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลค่อนข้างสูงแต่จะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่  เมืองหลว ขณะที่เมืองรองยังไม่มากนัก โดยเฉพาะเมืองรอง บางจังหวัดยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน   ซึ่งมองทำเลไว้ในภาคใต้และภาคอีสาน”ดร.สาธิต กล่าว

ปัจจุลบันโรงพยาบาลในเครือของ บริษัท ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ,โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 จังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ,โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก, โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์,โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน