ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model”

Sponsored Content
วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 11:39 น.
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model”
เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทย – เดนมาร์ก ครบรอบ 400 ปี สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนระหว่างไทยและเดนมาร์กในอุตสาหกรรม BCG และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)

จึงขอเชิญท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่: 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2564

เวลา: 14.00 - 16.00 น. (เวลาประเทศไทย)

การลงทะเบียน: กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด