บ่ายนี้!!! หอการค้าไทยถกแบงก์ชาติ หาช่องอุ้มเอสเอ็มอี

วันที่ 10 พ.ค. 2564 เวลา 12:45 น.
บ่ายนี้!!! หอการค้าไทยถกแบงก์ชาติ หาช่องอุ้มเอสเอ็มอี
หอการค้าไทยเตรียมหารือแบงก์ชาติ เสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปลดล็อคเอสเอ็มอีเข้าหาแหล่งเงินทุนเสริมสภาพคล่อง

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าบ่ายวันนี้ (10 พ.ค. 64) หอการค้าไทยจะเข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอแนวทางเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วย Digital Transformation เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ซึ่งเป็น 1 ในภารกิจ 99 วันแรก ของหอการค้าไทย ที่จะเร่งฟื้นเศรษฐกิจไทยจากสภาวะวิกฤตโควิด-19

ปัจจุบันผู้ประกอบการจำนวนมากโดยเฉพาะรายเล็ก ประสบปัญหาสภาพคล่องเป็นอย่างมาก และบางรายต้องพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบ เพราะไม่สามารถเข้าถึง Soft Loan ของภาครัฐได้ ทั้งที่ผู้ประกอบการหลายรายยังมีศักยภาพ และมีความสามารถที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ท่ามกลางวิกฤตินี้

ทางหอการค้าไทยได้เห็นความพยายามของผู้ประกอบการ และต้องการช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีได้อยู่รอด ลดต้นทุน มีทางเลือกในการค้ำประกันด้วยเครื่องมือทางการเงินประเภทอื่น ๆ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ที่สำคัญคือมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการใหม่เพื่อเสริมสภาพคล่อง และช่องทางการค้าขายให้กับเอสเอ็มอี

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่จะนำเอาระบบ Technology มาทำหน้าที่ช่วยคัดกรองและให้ข้อมูลลูกค้าเอสเอ็มอีที่เป็นผู้เช่าพื้นที่ รวมถึงเป็นซัพพลายเออร์กับธนาคารพาณิชย์ โดยให้เอสเอ็มอี ใช้ใบคำสั่งซื้อ หรือใบส่งของ ที่มีกับธุรกิจค้าปลีกนั้น มาเป็นหลักค้ำประกัน เพื่อช่วยให้การพิจารณาเครดิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพิ่มการเข้าถึงสภาพคล่องให้กับเอสเอ็มอีเหล่านั้น ที่มีหลายแสนรายทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทล ได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย จัดทำโครงการต้นแบบ SAND BOX นำร่องในเฟสแรก เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่มียอดวงเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้านบาท โดยล่าสุดได้นำเสนอรายชื่อ และข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกจากประวัติที่น่าเชื่อถือ ที่มีการทำการค้ากับทางบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาพอสมควร ให้ธนาคารอนุมัติกว่า 6,000 ราย เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีเอสเอ็มอี จำนวนกว่า 1,000 ราย ได้รับอนุมัติสินเชื่อเป็นกลุ่มแรก ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 และกว่า 70% ของทั้ง 6,000 รายนี้ ยังไม่เคยเข้าถึง Soft Loan มาก่อน