บีโอไอ แฟรงก์เฟิร์ต เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ "Think Resilience, Think Thailand” A Prime Business Location for Swiss Investors

Sponsored Content
วันที่ 06 พ.ค. 2564 เวลา 13:57 น.
บีโอไอ แฟรงก์เฟิร์ต เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ "Think Resilience, Think Thailand” A Prime Business Location for Swiss Investors
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "Think Resilience, Think Thailand” A Prime Business Location for Swiss Investors

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

เวลา 15.00-16.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

บรรยายผ่าน ZOOM Webinar

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://zoom.us/webinar/register/WN_vrblck1FRwmUh0T79zbhZQ?fbclid=IwAR0vnW9lpETzjoPRmLt3LT08f9sXFXQequFyTNewydReEZf-K5ZEFM2yl-M

ไม่มีค่าใช้จ่าย