เทแสนล้านแจกคนละครึ่ง3พันบาท

วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 13:17 น.
เทแสนล้านแจกคนละครึ่ง3พันบาท
บิ๊กตู่ไฟเขียวแจกเงินเยียวยา คนละครึ่งเฟส 3 คนละ 3,000 บาท,เราชนะ คนละ 2,000 บาท,ม.33 เรารักกันคนละ 2,000 บาท, บัตรคนจน คนละ 1,200 บาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่ เห็นชอบในหลักการมาตรการ คนละครึ่งเฟส 3 ให้วงเงินคนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท โดยใช้จากเงิน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่ยังมีเหลืออีก 2.4 แสนล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจะทำรายละเอียดโครงการคนละครึ่งเฟส 3 และให้ ครม. เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งมาตรการทั้งหมดจะใช้จากเงินกู้ ซึ่งทุกมาตรการรวมกันแล้วต้องใช้งบไม่เกิน 2.4 แสนล้านบาท

สำหรับมาตรการ คนละครึ่งเฟส 3 จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินคนละ 3,000 บาทต่อคน ในระยะเวลาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งมาตรการทั้งหมดจะใช้จากเงินกู้ ซึ่งทุกมาตรการรวมกันแล้วต้องใช้งบไม่เกิน 2.4 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ นอกจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ครม. ยังเห็นชอบในหลักการโครงการอื่นๆดังนี้

โครงการเราชนะ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ใช้เงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

โครงการ ม.33 เรารักกัน 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 1.85 หมื่นล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

โครงการให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. - ธ.ค.64) และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.4 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. - ธ.ค.64)