บินไทย ย้ำคนนอกหมดสิทธิ์เปลี่ยนผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ

วันที่ 03 พ.ค. 2564 เวลา 12:18 น.
บินไทย ย้ำคนนอกหมดสิทธิ์เปลี่ยนผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ
การบินไทยยืนยันการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเป็นอำนาจพิจารณาของเจ้าหนี้เท่านั้น บุคคลภายนอกไม่มีอำนาจดำเนินการใดๆ ลุ้น 12 พ.ค. เจ้าหนี้ไฟเขียวแผนฟื้นฟูฯ

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า ตามที่ผู้ทำแผนของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จ และได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในเบื้องต้น คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ เสนอให้นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล เป็นผู้บริหารแผนที่จะบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนต่อไป

ทั้งนี้ในลำดับถัดไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งหากจะมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมผู้บริหารแผน ก็จะต้องทำตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยการเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการก่อนการประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และการลงมติพิจารณาเป็นอำนาจของเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิลงมติในกระบวนการฟื้นฟูกิจการเท่านั้น โดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่เจ้าหนี้ ไม่มีอำนาจขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ หรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมผู้บริหารแผน ซึ่งไม่สอดคล้องกับกระบวนการตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการ

อย่างไรก็ตามผู้ทำแผนได้เสนอแผนฟื้นฟูกิจการอย่างรอบคอบรัดกุมภายใต้กรอบกฎหมายทุกประการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย และประโยชน์สูงสุดในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายหลังจากแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้และศาล รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง บริษัท การบินไทยฯ พร้อมที่จะกลับมาให้บริการด้านการบินอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ก่อนหน้านี้ทาง สหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ ได้เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีการเสนอชื่อนายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู ให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยมีพนักงานการบินไทยร่วมลงชื่อสนับสนุน จำนวน 2,000 คน ผ่านแคมเปญบน Change.org