บีโอไองดให้บริการ ณ สำนักงาน 28 – 30 เม.ย. 64

Sponsored Content
วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 11:41 น.
บีโอไองดให้บริการ ณ สำนักงาน 28 – 30 เม.ย. 64
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

จึงของดการบริการ ณ สำนักงาน ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2564

และขอให้ท่านรับบริการและติดต่อสำนักงานผ่านช่องทาง ดังนี้

• โทรศัพท์

• อีเมล

• Facebook

• Line Official Account

• ระบบขอรับคำปรึกษาออนไลน์

• ระบบรับส่งเอกสารออนไลน์ (e-Submission) ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก https://bit.ly/3nsl42z 

..............................................................................

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ