ประกาศเลื่อนงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021

Sponsored Content
วันที่ 26 เม.ย. 2564 เวลา 13:26 น.
ประกาศเลื่อนงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ คณะผู้จัดงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทางผู้จัดงานจึงเลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ 22 ถึง 25 กันยายน 2564 ณ ไบเทค บางนา

ดูรายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/2RYVp5W 

www.subconthailand.com 

โทร. 0 2036 0500