แวะปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้น 60 สต.

วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 17:13 น.
แวะปั๊มก่อนกลับ  พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้น 60 สต.
PTT Station  และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 20 เม.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซิน  อยู่ที่ 34.66 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่  27.25 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20  อยู่ที่ 25.74 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 91  อยู่ที่ 26.98 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 21.49 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่ 27.09 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B10  อยู่ที่ 24.09 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20 อยู่ที่  23.84 บาทต่อลิตร , ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่  31.76 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร