บีโอไอจัดทำวารสาร TIR “Speeding up EV’s: Imagine ASEAN’s Fully-Charged EV Hub”

Sponsored Content
วันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 14:50 น.
บีโอไอจัดทำวารสาร TIR “Speeding up EV’s: Imagine ASEAN’s Fully-Charged EV Hub”
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้จัดทำวารสารภาษาอังกฤษ Thailand Investment Review (TIR) เรื่อง “Speeding up EV’s: Imagine ASEAN’s Fully-Charged EV Hub” ประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจ ดังนี้

• Updates on EV industry.

• Thailand’s EV roadmaps and the BOI incentives

• EV’s ecosystem and sales

• ASEAN’s largest EV testing facility

คลิกอ่านฉบับเต็มได้ที่

https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/Vol31/index.html?fbclid=IwAR14bV75GXmQmB_9d5DyrR-qVaQuUCF1mZO7T8kq48S14H9VNJECYehnodw - p=1