ศูนย์การค้า-ห้างฯ พร้อมใจขยับเวลาปิดบริการ 21.00  น. งดจัดทุกอีเวนต์ ดีเดย์ 15 เม.ย. นี้ 

วันที่ 14 เม.ย. 2564 เวลา 21:01 น.
ศูนย์การค้า-ห้างฯ พร้อมใจขยับเวลาปิดบริการ 21.00  น. งดจัดทุกอีเวนต์ ดีเดย์ 15 เม.ย. นี้ 
ส.ผู้ค้าปลีกไทย /ส.ศูนย์การค้าไทย เห็นพ้องเลื่อนปิดศูนย์ฯ -ห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศเเวลา  21.00 น. งดทุกอีเวนต์รวมกลุ่มคน เริ่ม  15 เม.ย.64 เป็นต้นไป  

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า  สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ประกาศยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโควิดครั้งนี้ โดยสมาชิกสมาคมทั้งสองแห่งและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จะเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองผู้บริโภคเข้าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในระดับสูงสุด และประกาศเลื่อนปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 21.00 น. ทุกวัน

พร้อมงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

โดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้จบเร็วที่สุด

นอกจากนี้ รายงานข่าว จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต  ประกาศปรับเวลาเปิดให้บริการ ถึงเวลา 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ มาตรการเข้มข้นในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศของสมาคมศูนย์การค้า และสมาคมค้าปลีกแห่งประเทศไทย