บีโอไอ-กรมจัดฯ-ตม. หารือการเปลี่ยนวีซ่าทำงานให้ต่างชาติ

Sponsored Content
วันที่ 08 เม.ย. 2564 เวลา 16:29 น.
บีโอไอ-กรมจัดฯ-ตม. หารือการเปลี่ยนวีซ่าทำงานให้ต่างชาติ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เป็นประธานในการประชุมเรื่อง แนวทางการเปลี่ยนประเภทและวัตถุประสงค์การตรวจลงตรา ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

ร่วมกับนายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และ พ.ต.อ. ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อกำหนดขั้นตอนการขออยู่ต่อโดยการเปลี่ยนเหตุผลการตรวจลงตราเพื่อการทำงาน รวมถึงขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราด้วยเหตุผลอื่นหลัง Smart Visa สิ้นสุด ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภทอื่นสามารถเปลี่ยนประเภทหรือเหตุผลการตรวจลงตราเป็นเพื่อการทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศ

ที่ผ่านมาบีโอไอได้เร่งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นวีซ่าเพื่อการทำงานในประเทศให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจ และนักลงทุนต่างชาติได้รับทราบ เพื่อเป็นการบรรเทาความไม่สะดวกจากการเดินทางออกไปขอวีซ่าทำงานจากต่างประเทศในช่วงโควิด-19 นอกจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงแรงงานจะยังอนุญาตให้คนต่างชาติสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานในประเทศได้ตามขั้นตอนข้างต้น แม้ไม่มีการระบาดของโรคโควิด-19 แล้วในอนาคตอีกด้วย