สั่ง ‘ไทยเวียตเจ็ท’จ่ายชดเชยผู้โดยสารให้ครบ กรณีเที่ยวบินดีเลย์

วันที่ 06 เม.ย. 2564 เวลา 10:01 น.
สั่ง ‘ไทยเวียตเจ็ท’จ่ายชดเชยผู้โดยสารให้ครบ กรณีเที่ยวบินดีเลย์
CAAT แจงกฏเหล็กคุ้มครองผู้โดยสาร กรณีไทยเวียตเจ็ทยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน 5 เที่ยวบิน ต้องจ่ายชดเชยตามสิทธิ์ที่ได้รับ หากไม่ปฏิบัติตามมีความผิดโดนลงโทษ

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)  เปิดเผยถึงกรณีเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทล่าช้าและยกเลิกเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2564 ว่า สายการบินต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553  

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าสาเหตุอาจเกิดจากมาตรการความปลอดภัย แต่สายการบินมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดูแลผู้โดยสารตามที่ประกาศกระทรวงคมนาคมฯ กำหนด ซึ่งเมื่อทราบเหตุ CAAT ได้ติดตามและแจ้งกำชับให้สายการบินดูแลผู้โดยสารและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้สายการบิน รวบรวมหลักฐานการดูแลผู้โดยสาร โดยเฉพาะการชำระค่าชดเชยเป็นรายบุคคลสำหรับกรณีเที่ยวบินยกเลิกและเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 5 ชั่วโมง ซึ่งสายการบินจะต้องส่งรายละเอียดมาให้ CAAT เพื่อตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดสำหรับการดูแลผู้โดยสารให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินไทยเวียตเจ็ท เพื่อแจ้งความประสงค์และขอรับค่าชดเชยได้โดยตรง หากมีข้อขัดข้องสามารถร้องเรียนได้ที่ www.caat.or.th/complaint

อย่างไรก็ตาม CAAT จะตรวจสอบหลักฐานการดูแลผู้โดยสารของสายการบินในทุกเที่ยวบิน หากตรวจสอบพบว่า ไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคมฯ หรือมีผู้โดยสารร้องเรียนว่าไม่ได้รับการดูแล จะมีโทษตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศฯ ต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังได้ให้สายการบินดังกล่าวชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้รับการชี้แจงดังนี้ กรณียกเลิกเที่ยวบิน VZ120/121 และเที่ยวบิน VZ2106/2107 เส้นทาง สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ และกลับ สายการบินไทยเวียตเจ็ทจัดการให้ผู้โดยสารทั้งหมดเข้าพักค้างคืนที่โรงแรม และเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อในเช้าของวันที่ 4 เม.ย.  พร้อมเสนอการชำระค่าชดเชยใน 2 รูปแบบคือเงินสด 1,200 บาท หรือ Travel Voucher 1,500 บาท

ส่วนกรณีเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 5 ชั่วโมง ของเที่ยวบิน VZ204/205 เส้นทาง สุวรรณภูมิ – อุดรธานีและกลับ และเที่ยวบิน VZ310/VZ311 เส้นทาง ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ และกลับ สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้จัดอาหารให้ผู้โดยสารระหว่างการรอขึ้นเครื่องบิน พร้อมเสนอการดูแลผู้โดยสารด้วยการคืนเงินค่าโดยสาร หรือ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น และข้อเสนออื่น ๆ ตามที่ประกาศกระทรวงคมนาคมฯ กำหนด พร้อมเสนอการชำระค่าชดเชยใน 2 รูปแบบคือ เงินสด 600 บาท หรือ Travel Voucher 900 บาท

สำหรบกรณีเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมง ของเที่ยวบิน VZ214/215 เส้นทาง สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น และกลับ รวมถึงเที่ยวบิน VZ310/311 เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต และกลับ เนื่องจากปัญหาการหมุนเวียนอากาศยานไม่ทัน สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้จัดอาหารให้ผู้โดยสารระหว่างการรอขึ้นเครื่องบินและเสนอการดูแลผู้โดยสารด้วยการคืนเงินค่าโดยสาร หรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น